Bìa Hồ Sơ Các Loại

Bìa trình ký đơn A4 simili Bìa trình ký đơn A4 simili

9.000

Bìa trình ký đôi A4 simili Bìa trình ký đôi A4 simili

11.000

Bìa trình ký đơn A4 FO CB02 Bìa trình ký đơn A4 FO CB02

15.000

Bìa trình ký đôi A4 FO CB01 Bìa trình ký đôi A4 FO CB01

23.000

Bìa trình ký mica A5 Bìa trình ký mica A5

18.500

Bìa trình ký mica A4 Bìa trình ký mica A4

24.000

Bìa phân trang giấy A4 5 tờ PGrand Bìa phân trang giấy A4 5 tờ PGrand

6.000

Bìa Thái  A4 Bìa Thái A4

35.000

Bìa Thái  A3 khổ chuẩn Bìa Thái A3 khổ chuẩn

70.000

Bìa Thái  A3 khổ lớn Bìa Thái A3 khổ lớn

76.000

Bìa Thơm A4 Bìa Thơm A4

66.000

Bìa còng Thiên Long 5p/7p A4 - F4 LAF11->LAF14 Bìa còng Thiên Long 5p/7p A4 - F4 LAF11->LAF14

30.000

Bìa còng Thiên Long 5p/7p A4 - F4 LAF01->LAF08 Bìa còng Thiên Long 5p/7p A4 - F4 LAF01->LAF08

35.000

Bìa còng 2 mặt si khác 5p/7p F4 Bìa còng 2 mặt si khác 5p/7p F4

25.000

Bìa còng FOLAF09/LAF10 9p khổ F4/A4 xanh dương đậm Bìa còng FOLAF09/LAF10 9p khổ F4/A4 xanh dương đậm

45.000

Bìa còng KoKuYo 5p/7p A4 - F4 Bìa còng KoKuYo 5p/7p A4 - F4

46.500

Bìa còng KingJim 5p/7p A4 - F4 Bìa còng KingJim 5p/7p A4 - F4

37.000

Bìa còng nhẫn Thiên Long O-Ring 35 - ORB03/ORB02 Bìa còng nhẫn Thiên Long O-Ring 35 - ORB03/ORB02

15.500

Bìa còng nhẫn Thiên Long D-Ring 40 - DRF40 Bìa còng nhẫn Thiên Long D-Ring 40 - DRF40

25.000

Bìa còng nhẫn Thiên Long 2-Ring 26 - 2RF26 Bìa còng nhẫn Thiên Long 2-Ring 26 - 2RF26

24.000

Bìa 1 kẹp Thiên long FO CF02 Bìa 1 kẹp Thiên long FO CF02

20.000

Bìa 2 kẹp Thiên Long A4 CF-01 (1 dài, 1 ngắn) Bìa 2 kẹp Thiên Long A4 CF-01 (1 dài, 1 ngắn)

27.000

Bìa cây Thiên Long A4-RC03/RC02 Bìa cây Thiên Long A4-RC03/RC02

3.700

Bìa cây trong gáy nhỏ Bìa cây trong gáy nhỏ

2.500

Bìa cây trong gáy lớn Bìa cây trong gáy lớn

3.500


3