Thông tin chi tiết

Nhựa ép Plastic A4 - 80mic

Nhựa ép Plastic A4 - 80mic

Đơn vị tính:

Xấp

Giá:

130.000 VNĐ (Chưa VAT)

Số lượng:


3