Thông tin chi tiết

Bao đựng đĩa giấy xốp

Bao đựng đĩa giấy xốp

Đơn vị tính:

Xấp

Giá:

25.000 VNĐ (Chưa VAT)

Số lượng:


3