Thông tin chi tiết

Đinh ghim màu Ageless

Đinh ghim màu Ageless

Đơn vị tính:

Gói

Giá:

12.500 VNĐ (Chưa VAT)

Số lượng:

Thường dùng ghim giấy trên bảng nỉ

3