Đinh, Kẹp Hồ Sơ

Kẹp bướm 15 mm Kẹp bướm 15 mm

3.100

Kẹp bướm 19 mm Kẹp bướm 19 mm

3.500

Kẹp bướm 25 mm Kẹp bướm 25 mm

5.800

Kẹp bướm 32 mm Kẹp bướm 32 mm

8.700

Kẹp bướm 41 mm Kẹp bướm 41 mm

13.000

Kẹp bướm 51 mm Kẹp bướm 51 mm

20.500

Kẹp acco nhựa UNC Kẹp acco nhựa UNC

14.500

Kẹp acco sắt  Agless Kẹp acco sắt Agless

18.500

Kẹp acco sắt  SDI Kẹp acco sắt SDI

23.000

Kẹp giấy số 8 (hộp nhỏ) Kẹp giấy số 8 (hộp nhỏ)

4.000

Kẹp giấy tam giác C62 đủ kim (trên 90 kim) Thiên Long Kẹp giấy tam giác C62 đủ kim (trên 90 kim) Thiên Long

2.700

Kẹp giấy Oval-28mm C32 Kẹp giấy Oval-28mm C32

3.000

Đinh ghim màu Ageless Đinh ghim màu Ageless

12.500


3