Thông tin chi tiết

Móc dán tường nhỏ

Móc dán tường nhỏ

Đơn vị tính:

Vĩ/2 cái

Giá:

16.000 VNĐ (Chưa VAT)

Số lượng:


3