Thông tin chi tiết

Túi rác tự phân hủy tiểu-trung-đại màu

Túi rác tự phân hủy tiểu-trung-đại màu

Đơn vị tính:

Cuộn

Giá:

12.500 VNĐ (Chưa VAT)

Số lượng:


3