Thông tin chi tiết

Kim bấm  KW-Trio 23/20 L2

Kim bấm KW-Trio 23/20 L2

Đơn vị tính:

Hộp

Giá:

17.500 VNĐ (Chưa VAT)

Số lượng:


3