Thông tin chi tiết

Kim bấm KW-Trio 23/10 L2

Kim bấm KW-Trio 23/10 L2

Đơn vị tính:

Hộp

Giá:

10.800 VNĐ (Chưa VAT)

Số lượng:


3