Thông tin chi tiết

Kim bấm KW-Trio 23/17 L2

Kim bấm KW-Trio 23/17 L2

Đơn vị tính:

Hộp

Giá:

15.500 VNĐ (Chưa VAT)

Số lượng:


3