Văn Phòng Phẩm

Dấu nhảy tự động 6 số Deli Dấu nhảy tự động 6 số Deli

Vui lòng gọi

Dấu Đã Thu Tiền Dấu Đã Thu Tiền

Vui lòng gọi

Giấy note 1.5x2 pronoti Giấy note 1.5x2 pronoti

2.700

Giấy note 3x2 Stickiii Giấy note 3x2 Stickiii

3.500

Giấy note 3x3 Stickiii Giấy note 3x3 Stickiii

4.800

Giấy note 3x4 UNC Giấy note 3x4 UNC

7.000

Giấy note 3x5 UNC Giấy note 3x5 UNC

8.000

Giấy note 3x2 Post It Giấy note 3x2 Post It

6.200

Giấy note 3x3 Post It Giấy note 3x3 Post It

8.500

Giấy note 3x4 Post It Giấy note 3x4 Post It

11.000

Giấy note Pronoti 3x2 nhiều màu 3201x (dương, lá, hồng) Giấy note Pronoti 3x2 nhiều màu 3201x (dương, lá, hồng)

4.700

Giấy note Pronoti 3x3 nhiều màu 3203x (dương, lá, hồng) Giấy note Pronoti 3x3 nhiều màu 3203x (dương, lá, hồng)

6.500

Giấy note Pronoti 3x5 nhiều màu 3206x (dương, lá, hồng) Giấy note Pronoti 3x5 nhiều màu 3206x (dương, lá, hồng)

10.500

Giấy note màu 4 mảnh Pronoti-07124  (3x3 - có 4 màu/xấp) Giấy note màu 4 mảnh Pronoti-07124 (3x3 - có 4 màu/xấp)

11.500

Giấy note màu 4 mảnh Pronoti-07047  (3x4 - có 4 màu/xấp) Giấy note màu 4 mảnh Pronoti-07047 (3x4 - có 4 màu/xấp)

12.500

Miếng đánh dấu mũi tên 5 màu dạ quang 45502 Miếng đánh dấu mũi tên 5 màu dạ quang 45502

9.500

Giấy phân trang 5 màu Pronoti 40434 Giấy phân trang 5 màu Pronoti 40434

9.500

Giấy note "please sign" Pronoti 45649 Giấy note "please sign" Pronoti 45649

19.000

Giấy note "Sign here" Post-it® 3M (680-9) Giấy note "Sign here" Post-it® 3M (680-9)

33.000

Giấy note 4 màu Suremark SQ-6670 Giấy note 4 màu Suremark SQ-6670

15.600

Hộp giấy note No.177 (có sẵn giấy trong hộp) Hộp giấy note No.177 (có sẵn giấy trong hộp)

30.000

Hộp cắm bút tròn 3004 Hộp cắm bút tròn 3004

20.000

Hộp cắm bút chữ nhật 168 Hộp cắm bút chữ nhật 168

24.000

Hộp cắm bút tròn Deli 906 Hộp cắm bút tròn Deli 906

42.000

Hộp cắm bút tháp xoay No.174/176 Hộp cắm bút tháp xoay No.174/176

36.000


3